Sprawdź dostępność terapii onkologicznych w Polsce

  1. Wyszukaj lub wybierz z listy

    Wskaż typ nowotworu i zobacz pełne zestawienie terapii lekowych zarejestrowanych w ostatnich 15 latach i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (lub wpisz lek i sprawdź czy jest refundowany).

  2. Pobierz lub wydrukuj zestawienie

    Być może w zestawieniu znajdują się leki, które zwiększą Twoją szansę na skuteczne leczenie.

  3. Skonsultuj zestawienie ze swoim lekarzem

    Poproś lekarza o weryfikację leków i wskazanie najskuteczniejszych w Twojej chorobie. W zestawieniu mogą być również terapie nierefundowane. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami – pomożemy poszukać rozwiązania.

Na liście nie ma nowotworu lub leku, którego szukasz?