Oczekujesz zmian w polskiej onkologii?
Podpisz petycję do Ministra Zdrowia

Rak to nie jest problem marginalnej grupy – na raka zachoruje co czwarty z nas, nasza rodzina i przyjaciele. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby byli leczeni w możliwie najlepszy sposób.

Agata Polińska, Wiceprezes Fundacji Alivia

Wobec tragicznej sytuacji polskiej onkologii domagamy się niezwłocznych zmian, oraz wdrożenia planu rozwoju opieki onkologicznej, zorientowanej na poprawę losu polskich pacjentów. Postulujemy weryfikację zatwierdzonej Narodowej Strategii Onkologicznej, która obarczona jest błędami merytorycznymi oraz zapewnienie przez państwo środków finansowych umożliwiających skuteczne leczenie raka. Walka z rakiem powinna być ogólnopaństwowym, ponadpartyjnymi długofalowym priorytetem strategicznym naszego kraju.

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję

Dowiedz się więcej o petycji

Prawo do leczenia

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjenci mają prawo do leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej. Obecnie w Polsce ze 140 terapii lekowych, które występują w międzynarodowych wytycznych leczenia chorób nowotworowych, tylko 42 jest refundowanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Potrzeba konkretów, a nie zapowiedzi!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, mogłoby żyć – gdyby poziom opieki onkologicznej był na poziomie krajów rozwiniętych. Oczekujemy realnych działań i umożliwienia chorym leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

Jak śledzić losy petycji?

Niestety, po raz kolejny państwo polskie nie stanęło na wysokości zadania w obszarze, w którym jest najbardziej potrzebne – ochrony ludzi słabych, chorych, często starszych. Możesz pomóc to zmienić. Zaangażuj się, polub naszego facebooka i odwiedzaj stronę www.alivia.org.pl Zamieszczamy tam aktualne informacje o stanie polskiej onkologii i podjętych działaniach. Podpisz petycję i dodaj odwagi chorym na raka.