Sprawdź stan refundacji nowoczesnych leków onkologicznych w Polsce

Oncoindex pokazuje poziom refundacji terapii onkologicznych zarejestrowanych w ostatnich 15 latach przez
Europejską Agencję Medyczną (EMA) i rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO).

Wartość ujemna w skali od -100 do 0 pokazuje, jak daleko jesteśmy od europejskich standardów leczenia.

Status refundacji

Ukryj raport
Wszystkie guzy i choroby
 • Wszystkie guzy i choroby
 • Guzy lite
 • Choroby hematoonkologiczne
Pokaż wskaźnik dla nowotworu
 • Pokaż wartości dla aktualnego Oncoindex'u
 • Chłoniaki nie-Hodgkina
 • Choroba Hodgkina
 • Ostra białaczka limfoblastyczna
 • Ostra białaczka szpikowa
 • Przewlekła białaczka limfocytowa
 • Przewlekła białaczka szpikowa
 • Rak gruczołu krokowego
 • Rak jajnika
 • Rak jelita grubego i odbytnicy
 • Rak nerki
 • Rak pęcherza moczowego
 • Rak piersi
 • Rak tchawicy, płuca i oskrzela
 • Rak trzustki
 • Rak wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
 • Rak żołądka
 • Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych

Łączna ilość substancji
rekomendowanych przez ESMO:

Pokaż listę substancji
Przepraszamy, wystąpił problem z pobraniem danych.

Historia zmian Oncoindexu

Ukryj raport
Pokaż wskaźnik dla nowotworu
 • Pokaż wartości dla aktualnego Oncoindex'u
 • Chłoniaki nie-Hodgkina
 • Choroba Hodgkina
 • Ostra białaczka limfoblastyczna
 • Ostra białaczka szpikowa
 • Przewlekła białaczka limfocytowa
 • Przewlekła białaczka szpikowa
 • Rak gruczołu krokowego
 • Rak jajnika
 • Rak jelita grubego i odbytnicy
 • Rak nerki
 • Rak pęcherza moczowego
 • Rak piersi
 • Rak tchawicy, płuca i oskrzela
 • Rak trzustki
 • Rak wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
 • Rak żołądka
 • Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
Wybierz datę początkową
 • March 2017
 • July 2018
 • November 2018
 • January 2019
 • May 2019
 • September 2019
 • January 2020
 • September 2020
 • January 2021
 • May 2021
Wybierz datę końcową
 • March 2017
 • July 2018
 • November 2018
 • January 2019
 • May 2019
 • September 2019
 • January 2020
 • September 2020
 • January 2021
 • May 2021
Przepraszamy, wystąpił problem z pobraniem danych.

Indeksy typów nowotworów

Ukryj raport
Obszar terapeutyczny (typ nowotworu) Wartość indexu Zmiana do poprzedniego pomiaru
Przepraszamy, wystąpił problem z pobraniem danych.

Dowiedz się więcej o metodologii, idei i historii Oncoindexu