0000358654
Przekaż darowiznę

Oncoindex

Oncoindex wskazuje poziom refundacji leków onkologicznych w Polsce, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Do obliczenia aktualnej wartości Oncoindexu przeanalizowaliśmy 101 terapii lekowych, które występują w międzynarodowych wytycznych leczenia chorób nowotworowych, z czego:

 • 44 (czyli 43,5%) jest nierefundowanych w Polsce,
 • 34 (czyli 33,7%) jest refundowanych, ale z ograniczeniami nie mającymi podstaw medycznych,
 • tylko 23 (czyli 22,8%) jest refundowanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

-67
Historia zmian
DLA PACJENTÓW

Znajdź lek stosowany w wybranym typie nowotworu i sprawdź czy jest refundowany

WARTO WIEDZIEĆ

Najważniejsze fakty na temat leczenia chorób nowotworowych

 • 77% terapii lekowych zalecanych przez naukę jest nierefundowanych lub refundowanych z ograniczeniami

  W ramach projektu Oncoindex monitorujemy dostęp do leczenia w 19 rodzajach nowotworów. Spośród 101 terapii lekowych zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej do leczenia guzów litych i chorób hematoonkologicznych tylko 23 (22,8%) jest dostępnych zgodnie ze standardem. Pozostałe są w ogóle nierefundowane (43,5%) lub dostępne z ograniczeniami, nie mającymi podstaw medycznych i wynikającymi z limitów budżetowych (33,7%).

 • Onkologiczne tsunami

  Coraz więcej Polaków choruje na raka - co roku przybywa ok. 160 tys. nowych chorych, w latach 1999-2014 zachorowalność wzrosła o 42%, w przeciągu najbliższej dekady wskaźnik wzrośnie o kolejne 25%. W tym samym czasie liczba zgonów z powodu nowotworów wyniosła 1,6 mln. To tak jakby zniknęły w tym czasie Poznań, Szczecin i Łódź. Zachoruje co czwarty obywatel, jeden na pięciu – odejdzie z powodu raka.

 • Brak strategii

  Polska, jako jedno z ostatnich państw w Europie, nie przyjęła dokumentu określającego strategię walki z rakiem. Polscy chorzy mają prawo (zapisane w ustawie o prawach pacjenta) do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Nie istnieje jednak żaden publiczny wskaźnik przestrzegania tego przepisu.

 • Wydatki na leczenie raka rosną bardzo powoli

  Narodowy Fundusz Zdrowia wydał na leczenie chorób nowotworowych w 2017 r. 6,55 mld zł. Wzrost wydatków w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł mniej niż 1%. Tymczasem wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych, których używanie prowadzi do wielu przypadków raka, wynoszą rocznie prawie 18 mld zł. Nasuwa się pytanie – dlaczego państwo polskie nie sfinansuje leczenia chorych na nowotwory z tych pieniędzy?

Pokaż swoje wsparcie

My, niżej podpisani, wobec onkologicznego tsunami, które dotknęło nasz kraj, wzywamy rząd do wypowiedzenia wojny rakowi.