0000358654
Przekaż darowiznę

Oncoindex

Chorzy na raka w Polsce mają ograniczony dostęp do leczenia zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną. Oncoindex to pierwszy portal wskazujący poziom refundacji leków onkologicznych w Polsce, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Oncoindex może mieć wartość od -100 do 0. Wartość -100 oznacza, że pacjenci nie mają dostępu do żadnego z leków, a wartość zero to sytuacja, w której każdy pacjent może być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Sprawdź, które terapie rekomendują naukowcy w poszczególnych rodzajach raka i które z nich są refundowane w Polsce.

-70
Historia zmian
DLA PACJENTÓW

Znajdź lek stosowany w wybranym typie nowotworu i sprawdź czy jest refundowany

WARTO WIEDZIEĆ

Najważniejsze fakty na temat leczenia chorób nowotworowych

 • 84% leków zalecanych przez naukę jest nierefundowanych lub refundowanych z ograniczeniami

  W ramach projektu Oncoindex monitorujemy dostęp do leczenia w 19 rodzajach nowotworów. Spośród 93 leków zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej do leczenia guzów litych i chorób hematoonkologicznych tylko 15 (16%) jest dostępnych zgodnie ze standardem. Pozostałe są w ogóle nierefundowane (47%) lub dostępne z ograniczeniami, nie mającymi podstaw medycznych i wynikającymi z limitów budżetowych (37%). Spośród wszystkich sprawdzonych przez nas nowotworów, tylko w przypadku raka jajnika polscy lekarze dysponują pełnym arsenałem leków określonym w międzynarodowych standardach leczenia i mogą leczyć pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

 • Onkologiczne tsunami

  Coraz więcej Polaków choruje na raka - co roku przybywa ok. 160 tys. nowych chorych, w latach 1999-2014 zachorowalność wzrosła o 42%, w przeciągu najbliższej dekady wskaźnik wzrośnie o kolejne 25%. W tym samym czasie liczba zgonów z powodu nowotworów wyniosła 1,6 mln. To tak jakby zniknęły w tym czasie Poznań, Szczecin i Łódź. Zachoruje co czwarty obywatel, jeden na pięciu – odejdzie z powodu raka.

 • Brak strategii

  Polska, jako jedno z ostatnich państw w Europie, nie przyjęła dokumentu określającego strategię walki z rakiem. Polscy chorzy mają prawo (zapisane w ustawie o prawach pacjenta) do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Nie istnieje jednak żaden publiczny wskaźnik przestrzegania tego przepisu.

 • Wydatki na leczenie raka rosną bardzo powoli

  Narodowy Fundusz Zdrowia wydał na leczenie chorób nowotworowych w 2017 r. 6,55 mld zł. Wzrost wydatków w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł mniej niż 1%. Tymczasem wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych, których używanie prowadzi do wielu przypadków raka, wynoszą rocznie prawie 18 mld zł. Nasuwa się pytanie – dlaczego państwo polskie nie sfinansuje leczenia chorych na nowotwory z tych pieniędzy?

Pokaż swoje wsparcie

My, niżej podpisani, wobec onkologicznego tsunami, które dotknęło nasz kraj, wzywamy rząd do wypowiedzenia wojny rakowi.