0000358654
Przekaż darowiznę
Substancje czynne w leczeniu:

Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

Nazwa substancji czynnej (leku) Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie zaleceń takich gremiów naukowych sprawia, że pacjenci żyją dłużej. Czy występuje
w europejskim standardzie  leczenia (w/g ESMO)
Status refundacji przez NFZ w porównaniu z wytycznymi ESMO Dodatkowe informacje
Idelalisib Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt idelalisib jest wskazany w monoterapii u dorosłych pacjentów z chłoniakiem grudkowym (ang. Follicular Lymphoma, FL), który jest oporny na dwie wcześniej zastosowane linie leczenia. EPAR/ChPL
Obinutuzumab Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Uwaga: Ten lek nie znajduje się w rekomendacjach ESMO, ale jest brany pod uwagę przy wyliczeniu Oncoindexu, ponieważ jest refundowany przez NFZ. Obinutuzumab podawany w skojarzeniu z chemioterapią, a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie, jest wskazany do stosowania u wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem grudkowym. Obinutuzumab podawany w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym jest wskazany w leczeniu pacjentów z chłoniakiem grudkowym (FL), u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby EPAR/ChPL Program lekowy