0000358654
Przekaż darowiznę

Status refundacyjny:
Pełna refundacja

Nowotwór: Białaczka limfatyczna

Wskazanie:

Produkt leczniczy pegaspargase wskazany jest jako element skojarzonego leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL, ang. acute lymphoblastic leukemia) u dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 lat oraz u dorosłych.

Informacje o refundacji:

Załącznik C.48. C91 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA C91.0 OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA C91.3 BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA C91.4 BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) C91.5 BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T C91.7 INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA C91.9 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA

EPAR/ChPL

Program lekowy

Szczegóły

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna. Przynależność do kategorii ATC :
L01XX
L01XX Other antineoplastic agents
Czy lek został dopuszczony do obrotu przez Europejską Agencję Leków.Status rejestracji przez EMA :
Dopuszczony do obrotu
Data dopuszczenia leku do obrotu na terenie Unii Europejskiej.Data rejestracji przez EMA :
2016-01-14
Dopuszczenie warunkowe oznacza, że producent leku zobowiązany jest do prowadzenia dalszych badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo leku.Czy EMA warunkowy :
Nie
Tzw. leki sieroce to leki stosowane w leczeniu chorób rzadkich. Substancje o tym statusie przechodzą inną procedurę rejestracji.Czy EMA sierocy :
Nie
Leki biologiczne to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną substancję czynną wytwarzaną przez organizm żywy lub pochodzącą z organizmu żywego. Substancje o tym statusie przechodzą inną procedurę rejestracji.Czy EMA biologiczny :
Nie