0000358654
Przekaż darowiznę
Wróć do listy substancji czynnych

6-mercaptopurine monohydrate

Status refundacyjny:
Pełna refundacja

Nowotwór: Białaczka limfatyczna

Wskazanie:

Produkt 6-mercaptopurine monohydrate jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic leukaemia, ALL) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Informacje o refundacji:

Załącznik C.40. C91 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA C91.0 OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA C91.3 BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA C91.4 BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) C91.5 BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T C91.7 INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA C91.9 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA

EPAR/ChPL

Program lekowy

Szczegóły

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna. Przynależność do kategorii ATC :
L01BB
L01BB Purine analogues
Czy lek został dopuszczony do obrotu przez Europejską Agencję Leków.Status rejestracji przez EMA :
Dopuszczony do obrotu
Data dopuszczenia leku do obrotu na terenie Unii Europejskiej.Data rejestracji przez EMA :
2012-03-09
Dopuszczenie warunkowe oznacza, że producent leku zobowiązany jest do prowadzenia dalszych badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo leku.Czy EMA warunkowy :
Nie
Tzw. leki sieroce to leki stosowane w leczeniu chorób rzadkich. Substancje o tym statusie przechodzą inną procedurę rejestracji.Czy EMA sierocy :
Tak
Leki biologiczne to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną substancję czynną wytwarzaną przez organizm żywy lub pochodzącą z organizmu żywego. Substancje o tym statusie przechodzą inną procedurę rejestracji.Czy EMA biologiczny :
Nie