0000358654
Przekaż darowiznę

O projekcie

Oncoindex to pierwszy wskaźnik pozwalający na monitorowanie dostępu polskich pacjentów do terapii onkologicznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W ramach projektu Fundacja Onkologiczna Alivia cyklicznie zleca przygotowanie analizy zbieżności schematu leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia z wytycznymi ESMO (Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej). Badania naukowe dowodzą, że ich przestrzeganie sprawia, że pacjenci zmagający się z rakiem mogą żyć dłużej.

Chcemy dostarczyć pacjentom wiarygodnej i użytecznej informacji o tym, które terapie pomagają chorym z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Dlatego analizujemy dostępność terapii zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat, w guzach litych i chorobach hematoonkologicznych, które są obecnie najczęstszymi przyczynami zgonów z powodu nowotworów złośliwych. Dzięki temu nasze dane dotyczą leczenia schorzeń, które są przyczyną ponad 70% wszystkich przypadków zgonów w wyniku tych chorób, w Polsce.

Poddajemy analizie poniższe typy choroby onkologicznej:

 • nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
 • nowotwór złośliwy jelita grubego
 • nowotwór złośliwy piersi
 • nowotwór złośliwy żołądka
 • nowotwór złośliwy trzustki
 • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
 • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
 • nowotwór złośliwy odbytnicy
 • nowotwór złośliwy jajnika

 • szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
 • białaczka szpikowa
 • białaczka limfatyczna
 • inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
 • chłoniaki nieziarnicze rozlane
 • choroba Hodgkina
 • chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
 • obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

Aktualne dane nie obejmują guzów mózgu – w zaleceniach ESMO nie pojawiła się żadna rekomendowana terapia zarejestrowana w przeciągu ostatnich 15 lat.

Polscy pacjenci mają prawnie zagwarantowane leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Dlatego każda ujemna wartość Oncoindexu jest nie do przyjęcia. Chcemy widzieć, że wartość wskaźnika zmniejsza się aż do zera. Zgodnie z prawem, każdemu z nas się to należy.

Na naszym portalu znajdziesz także inne informacje. W kolejnych zakładkach przedstawiamy programy lekowe oraz charakterystyki leków, dzięki którym sprawdzisz, w jakich sytuacjach chorzy mogą liczyć na leczenie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projekt Oncoindex został przygotowany przez Fundację Onkologiczną Alivia dzięki grantowi edukacyjnemu Pracodawców RP.

Patronami projektu są zaprzyjaźnione organizacje wspierające pacjentów onkologicznych:

 • Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem im. Wiesławy Adamiec
 • Fundacja Gwiazda Nadziei
 • Fundacja NoPASArak
 • Fundacja Omealife
 • Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej
 • Fundacja Pokonaj Raka
 • Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!
 • Stowarzyszenie Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”
 • Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. Tadeusza Koszarowskiego „Gladiator”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS
 • Stowarzyszenie Polskie Amazonki – Ruch Społeczny
 • Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”