0000358654
Przekaż darowiznę

Pokaż swoje wsparcie

My, niżej podpisani, wobec onkologicznego tsunami, które dotknęło nasz kraj, wzywamy rząd do wypowiedzenia wojny rakowi.