0000358654
Przekaż darowiznę

Oncoindex 09-2020

Chorzy na raka w Polsce mają ograniczony dostęp do leczenia zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną. Oncoindex to pierwszy portal wskazujący poziom refundacji leków onkologicznych w Polsce, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Oncoindex może mieć wartość od -100 do 0. Wartość -100 oznacza, że pacjenci nie mają dostępu do żadnego z leków, a wartość zero to sytuacja, w której każdy pacjent może być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Sprawdź, które terapie rekomendują naukowcy w poszczególnych rodzajach raka i które z nich są refundowane w Polsce.

-63
Historia zmian

Historia zmian Oncoindexu

SUBONCOINDEXY DLA

Guzy lite i choroby hematoonkologiczne

Dowiedz się więcej na temat tegojak wyliczamy Suboncoindex.

Suboncoindex dla poszczególnych rodzajów nowotworów

Obszar terapeutyczny (rodzaj nowotworu) Wartość indexu Zmiana w stosunku do 2020-01
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca -69 image/svg+xml 2.81%
Nowotwór złośliwy jelita grubego -50 image/svg+xml 16.67%
Nowotwór złośliwy piersi -62 image/svg+xml 3.3%
Nowotwór złośliwy żołądka -83 0%
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego -43 image/svg+xml -42.87%
Nowotwór złośliwy trzustki -75 0%
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego -100 0%
Nowotwór złośliwy odbytnicy -63 image/svg+xml -4.17%
Nowotwór złośliwy mózgu 0 image/svg+xml 100%
Nowotwór złośliwy jajnika -80 0%
Białaczka limfatyczna -27 image/svg+xml 17.02%
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych -63 image/svg+xml 6.25%
Białaczka szpikowa -65 image/svg+xml -11.43%
Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych -50 0%
Chłoniaki nieziarnicze rozlane -50 image/svg+xml 14.28%
Choroba Hodgkina -50 0%
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T -75 image/svg+xml -50%
Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) -50 0%