0000358654
Przekaż darowiznę
Substancje czynne w leczeniu:

Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

obejmuje m.in. ziarniniaka grzybiastego i zespół Sezary'ego

Nazwa substancji czynnej (leku) Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie zaleceń takich gremiów naukowych sprawia, że pacjenci żyją dłużej. Czy występuje
w europejskim standardzie  leczenia (w/g ESMO)
Status refundacji przez NFZ w porównaniu z wytycznymi ESMO Dodatkowe informacje
Chlormethine Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy chlormethine jest wskazany do miejscowego leczenia ziarniniaka grzybiastego, będącego postacią chłoniaka skóry z limfocytów T (ang. MF-type CTCL), u pacjentów dorosłych. EPAR/ChPL
Brentuximab vedotin Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Brentuximab vedotin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL). Brentuximab vedotin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chłoniakiem skórnym T-komórkowym CD30+ (ang. cutaneous T-cell lymphoma, CTCL), u których stosowano uprzednio co najmniej 1 leczenie systemowe. EPAR/ChPL Program lekowy
Mogamulizumab Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Mogamulizumab jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu ziarniniaka grzybiastego (ang. mycosis fungoides, MF) i zespołu Sézary’ego – dwóch rodzajów nowotworu krwinek, które atakują głównie skórę. Lek stosuje się u pacjentów poddanych wcześniejszemu leczeniu doustnemu lub dożylnemu. EPAR/ChPL